Hiển thị một kết quả duy nhất

633.000.000 
735.000.000 
677.000.000 
559.000.000