Hiển thị một kết quả duy nhất

643.000.000 
735.000.000 
686.000.000 
559.000.000