Hiển thị một kết quả duy nhất

365.000.000 
325.000.000