Hiển thị một kết quả duy nhất

1.021.000.000 
1.223.000.000 
1.178.000.000 
965.000.000 
1.164.000.000 
1.120.000.000