Hiển thị một kết quả duy nhất

1.130.000.000 
Giảm giá!
1.279.000.000  1.268.000.000 
1.030.000.000 
1.168.000.000