Hiển thị một kết quả duy nhất

917.000.000 
775.000.000 
865.000.000 
915.000.000