Hiển thị một kết quả duy nhất

915.000.000 
785.000.000 
863.000.000 
903.000.000