Grand i10 – 1.2 MT 2021 (Số sàn bản đủ).

375.000.000  335.000.000