Grand i10 – 1.2 MT Base 2021 (Số sàn bản thiếu)

335.000.000  299.000.000