Hiển thị một kết quả duy nhất

362.000.000 
403.000.000 
397.000.000 
384.000.000