Hiển thị một kết quả duy nhất

721.000.000 
673.000.000 
613.000.000